Main menu

 

Výchova dítěte dle temperamentu

22 Zář 2015

Při výchově dítěte musíme být nejen pečlivé, ale i velmi zodpovědné. Jde přece o budoucnost našeho dítěte a nejen to. Naše výchova bude mít vliv na jeho sociální začlenění a emocionální i společenský růst. Když se dítě narodí, není jeho duše nepopsaný, čistý list papíru, ale spousta psychologů se shoduje na tom, že každé děťátko se již rodí s určitým druhem temperamentu. Pokud tedy chceme dítě co nejlépe vychovávat, měly bychom znát také jeho temperament. Aspoň částečně, jelikož každý jsme samozřejmě bytostně originální a nemůžeme ani děti čistě „zaškatulkovat“, bychom je pak mohly mít snáze „přečtené“. Jaké temperamenty tedy mohou mít vrozené naše děti?

Towel baby

Dítě sangvinik

Malý sangvinik je veselý, živý a nestálý. Špatně se soustředí. Svou sílu, vyrovnanost i pohyblivost čerpá ze všeho, co probíhá rytmicky. Ze srdečního pulsu, z krevního oběhu, z nádechu a výdechu. Takovou pravidelnost vyžaduje způsob života a hra těchto dětí. Bývají velmi pohyblivé a šikovné. Jsou přelétaví jako motýlci, rychle mění nápady a s nimi i hry, protože je snadno ovlivní něco nového.

Jak jej vychovávat?

Sangvinické děti bývají oblíbené, ale říká se o nich, že „zlobí“. Dítě se sangvinickým temperamentem je ve své podstatě harmonické, ale ke svému životu nutně potřebuje rytmus, který mu pomáhá udržovat vnitřní harmonii. Poskytneme-li dítěti „rytmické vedení“, naše výchova se bude dařit lépe. Nespěchejme, dejme mu dostatek času a prostoru na odreagování, byť jen v myšlenkách a v jeho fantazii. Nejvíce takových příležitostí máme například při hře či při společných činnostech v domácnosti.

Dítě melancholik

Melancholické dítě má sklony být smutné, plačtivé, brzy se unaví, bývá hodně zadumané, bolí jej často hlava a mívá zažívací potíže. Melancholické dítě miluje duševní a duchovní potravu. Rádo poslouchá a prožívá příběhy jiných lidí, ve kterých je obsažena určitá tragika a osudovost hrdinů. Těmito prožitky se odpoutává od vlastního vnímání tragična.
Jak jej vychovávat?

Dopřejme mu dostatek příběhů a pohádek. Ale nikdy mu nezastírejme realitu. Budujme v dítěti dostatek sebevědomí, bude to zapotřebí. Tyto děti mívají rády hudbu a zvláště pak sentimentální melodie. Naše výchovné působení by mělo směřovat k odlehčení jejich „údělu“. Velmi pomáhá pohyb, nejlépe ve spojení právě s rytmickou hudbou. Mnohem účinnější než dítě rozveselit je umožnit mu právě takové hluboké prožitky. Jsou rády hýčkány, intenzivně prožívají pozornost okolí.

Infant child baby girl toddler sad crying yelling isolated on a white background

Dítě cholerik

Dítě cholerik bývá velmi prudký a vznětlivý, z očí mu „šlehají blesky“. Bývá také krutý, jen aby prosadil svoji vůli, a teprve pak lépe spolupracuje a je přívětivý. Malý cholerik má rád dramatické příběhy a hluboce je prožívá. Potřebu dobrodružství naplňuje odvážnými kousky, ačkoli ví, že se to nesmí. Nepotřebuje většinou dlouho spát a v jídle není vybíravý. Předností cholerického temperamentu je rozhodnost, akceschopnost, dynamika a silná vůle. Nebezpečí je však v rychlém rozhodování, které nemusí být vždy dobře promyšlené.

Jak jej vychovávat?

Při výchově cholerického dítěte potřebujeme obrovskou dávku trpělivosti a sebeovládání. Je třeba mu ukázat, že jsme i v době jeho nejzuřivějšího projevu naprosto klidní. Dítě potřebuje od dospělého klidné a inteligentní vedení, protože jemu samotnému se nedaří udržet svoje projevy na uzdě.

Cholerické dítě musíme zaměstnat, aby mohlo uplatnit svoji obrovskou sílu a vůli. Nechme ho fyzicky vyžít a vyčerpat. Takové dítě potřebuje prostor, kde se může vyběhat, válet po zemi, tedy maximálně se vyřádit. Je dobré, když zjistí, že na něco nestačí a přizná si, že by se k něčemu neodvážilo nebo by něco nedokázalo. Ale dítě na to musí přijít samo! Lásku ke svému okolí často vyjadřuje fyzickými projevy například bouchnutím či plácnutím. Pozor na ironii a výsměch! Cholerické dítě (a ostatně každé dítě) je na ně velmi citlivé. Když mu poskytneme dostatek láskyplného vedení a opory, odmění se nám oddaností a láskou.

Dítě flegmatik

Flegmatické dítě je klidné až pomalé, málo vzrušivé, pasivní. Na okolí působí až ospale a unaveně, jako by bylo duchem nepřítomno. Malý flegmatik se řídí pravidelným a neměnným rytmem. Ví, kdy je čas k jídlu nebo ke spánku, je pedantické ve vyžadování a dodržování řádu a pořádku. Proto také bývá velmi spolehlivé. Takto se projevuje ve všech činnostech, při učení i při hře, donekonečna je opakuje. Není schopno rychlého uvažování a bystrých logických reakcí, chápe a učí se pomalu, a proto také často mívá s učením problémy.

Jednoznačným kladem je pro flegmatika výborná paměť, a proto si dobře osvojí všechno, co se dá naučit opakováním a procvičováním. Kamarády většinou nemá, protože nedokáže být aktivní a získat si pozornost. City dává najevo jen ve velmi malé míře. Flegmatické dítě mívá rádo teplo, spí rádo, dlouho a tvrdě.

Jak jej vychovávat?

Cílem výchovy by mělo být překonávání negativních projevů flegmatického temperamentu (např. lhostejnost, ospalost, rigidita či přejídání) a probouzení těch nejlepších vlastností (např. spolehlivost, vytrvalost, pravdomluvnost, věrnost či pořádkumilovnost). Vytvoříme-li si s ním silné citové vazby, zjistíme, že láska flegmatika je trvalá a věrná.

Závěrem lze konstatovat, že ani dítě nemůžeme zařadit jen k jednomu ze čtyř temperamentů, jak již bylo zmíněno na začátku. Sangvinismus je typicky dětský temperament a tak se proplétá všemi ostatními temperamenty (temperament sangvinicko-flegmatický, sangvinicko-cholerický, apod.).

Článek pro Vás napsala Mgr. Daniela Fruhwirtová-Hradská

Mohlo by Vás také zajímat

4 comments on “Výchova dítěte dle temperamentu

  1. Pingback: Špatné vlastnosti dětí dle horoskopu | Blog Mimulo

  2. Pingback: Co předpovídají hvězdy našim nezbedům na podzim? | Blog Mimulo

  3. Pingback: Děti podle dne narození | Blog Mimulo

  4. Pingback: Vývoj dítěte v roce a půl | Blog Mimulo

Napsat komentář

CzechSlovakia