Main menu

 

Seznam preventivních prohlídek

29 Čvn 2015

Preventivní péče u dětského lékaře zahrnuje preventivní prohlídky, očkování a poradenství. Během prvního roku života preventivních prohlídek miminko absolvuje několik (celkem 9), tuto péči zajišťují praktičtí lékaři pro děti a dorost. Některé prohlídky jsou jen poradenské a některé i s očkováním. Prohlídky probíhají v poradnách, kterým pediatr vyhradil jinou ordinační dobu, než tu která je pro ošetření nemocných dětí, aby se minimalizovala možnost nakažení zdravých dětí.

Prevence má v 1. roce života velký význam. Dítě prochází rychlým rozvojem. Ten se týká růstu, psychomotorických i smyslových dovedností. Pediatr sleduje, zda se dítě vyvíjí v normě, zda se neprojevuje nějaká doposud skrytá vrozená vada. Každá preventivní prohlídka má přesně stanovenou náplň, kdy se lékaři soustředí zachytit změny či odlišnosti v tělesném, duševním a smyslovém vývoji dítěte.

Preventivní prohlídky zahrnují i očkování dítěte, tedy jeho ochranu proti závažným infekčním onemocněním.

Lékař ve spolupráci s rodiči se snaží zajistit dítěti optimální výživu, tedy podporovat dostatečně dlouhé kojení a následné zavedení zeleninových, masozeleninových a ovocných příkrmů.

Důležitým opatřením prevence je pravidelné podávání vitaminu D, který slouží jako prevence křivice. Také vitaminu K, který slouží jako prevence krvácivých stavů.

Young doctor examining baby boy with otoscope

Preventivní prohlídky v 1. roce života:

Po propuštění z porodnice do 48 hodin

První prohlídka může proběhnout v domácím prostředí formou návštěvy lékaře, nebo také v ordinaci lékaře. Tato prohlídka by se měla absolvovat do 48 hodin po propuštění z porodnice. Lékař miminko vyšetří, zváží,…

ve 14 dnech věku dítěte

Ve dvou týdnech lékař dítě vyšetří, převáží. Doporučí podávání vitaminu D pro správný vývoj kostí.

v 6 týdnech

Již u šestitýdenního miminka může být provedeno očkování proti rotavirové gastroenteritidě (průjmy a zvracení), které je však nepovinné.

Od 9. týdne je možné očkovat první dávkou Hexavakcíny (celé schéma se skládá ze 3 dávek s měsíčním přeočkováním a 1 dávkou přeočkování po roce). Jde o povinného očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, hemofilovým nákazám, dětské přenosné obrně a virové hepatitidě typu B. Společně s touto vakcínou je možné zahájit i očkování proti pneumokokům, které je však nepovinné.

ve 3 měsících

Lékař zkontroluje celkový zdravotní stav dítěte a zaměří se na psychomotorický vývoj. Kontroluje stav výživy.

ve 4 měsících

Orientační vyšetření zraku a sluchu.

v 6 měsících

Preventivní prohlídka zahrnuje i poučení o podávání prvních příkrmů.

v 8 měsících

Opět orientační vyšetření sluchu a zraku.

v 10 měsících

Součástí preventivní prohlídky je i protikřivičná profylaxe.

ve 12 měsících

Lékař dítě vyšetří, zjistí základní údaje (váha, výška), tak jako na předešlých prohlídkách. Doporučí stomatologické vyšetření. Příp.provede přeočkování hexavakcínou a vakcínou proti pneumokokům.

Kyčle

Součástí preventivní péče je i preventivní vyšetření kyčlí. Toto vyšetření probíhá obvykle již v porodnici, mezi 3.-5. dnem věku dítěte. Další vyšetření kyčlí se provádí v 6 týdnech dítěte. A třetí vyšetření kyčlí ve 3 měsících věku dítěte. Tato preventivní vyšetření zahrnují ultrazvukové a klinické vyšetření. Podle nálezu lékař doporučí nošení 1 pleny, široké balení (3 pleny), abdukční Frejkovu peřinku, Pavlíkovy třmeny, příp.rehabilitační cvičení.

Zuby

Během prvního roku života dítěte by měli rodiče své dítě zaregistrovat u zubaře. Možná ještě nebudou mít první zoubek, přesto je dobré do 1.narozenin zubního lékaře navštívit v rámci prevence.

Mohlo by Vás také zajímat

Napsat komentář

CzechSlovakia