Main menu

 

Rozdíly ve výchově mužů a žen

5 Úno 2016

Stejně tak jak se společenským vývojem liší myšlení i chování muže a ženy, tak se také jejich rozdílnost promítá do výchovných procesů jejich dětí. Je to daná skutečnost a rozdíly skutečně jsou a většinou na nich moc nezměníme. Každopádně bychom jako partneři o sobě měli vědět, jaké metody používá „náš“ táta jaké „já“ máma, měli bychom se na výchově podílet oba, domluvit se a sladit. Vskutku to není jednoduchá záležitost, ale domluva a naše společná výchova je pro budoucnost našich dětí jeden z nejdůležitějších faktorů. Zkusme se tedy blíže podívat, jak vychovává své dítě žena – máma a jak muž – táta. Abychom mohli sladit své výchovné postupy, musíme mnohé poznat.

mom-20666_1920

Výchovné atributy ženy

Zpravidla bývají na mateřské dovolené ženy, proto maminky vychovávají své děti více emocionálně a instinktivně, ostatně jak je to ženám vlastní. Učí je spíše zásadním věcem jako je správné chování, motivují je k citlivému chování a zacházení k věcem, hračkám i k lidem, snaží je učit etiketě a vést k lidské přirozenosti. Později v nich rozvijí veškeré tvůrčí činnosti a poskytují dětem prostor pro fantazii. Ale v každé ženě je tak trochu puntičkářka, a tak se své děti snažíme vést také k pořádku a mnohdy k dokonalosti, bohužel v mnoha případech marně.

Převážně každá máma vychovává dítě dle svého uvážení pečlivě, tak jak nám velí příroda. Ovšem někdy až přepečlivě a moc se strachujeme, tím si samy přitěžujeme a děti ztrácí respekt k nám. Jsme přísné, zásadové, ale zase své dítě hájíme a bráníme všude, kde je třeba, ale i tam, kde to zase tak nutné není. Snažíme se být perfektní mámou za každou cenu – nedílná substance ženy.

baby-165067_640

Výchovné atributy muže

Muži rádi své děti vedou k disciplíně, i když bývají přísnější než ženy, svou výchovu neberou až tolik vážně, možná proto někteří tatínkové sklízejí více úspěchu a respektu než mámy. Ani se tolik o své děti nestrachují, snaží se v nich vyvolat pocit bezpečí a vedou je k zodpovědnosti, ucelují jim charakter. Zaměřují se spíše na racionální výchovný proces. Přes logiku a rozumovou stránku věci vychovávají děti neustále, sice mnohdy tvrdí, že o takovém způsobu výchovy neví, ale můžeme jim věřit? Stačí vidět.

Děti poučují, leccos se jim snaží vysvětlit po pravdě a bez vycpávek, zkrátka narovinu. Rádi přikazují, musí být vždy po jejich (prostě muži), fantazii dětem nenabízí, vyžadují přímost a rovnost, která se víceméně do bezelstného dětského světa též celkem hodí. S dětmi si rádi hrají spíše na realitu, ale hravost je druhá tvář muže, tedy hrají si rádi téměř na cokoliv. Hlavně aby hra měla hlavu a patu a nebyla příliš „babská“. Tatínkové si k hraní volí kostky, společenské hry, míče nebo hry, kde mohou závodit a také se před dětmi ukázat. Rádi také s dětmi sportují nebo se o to aspoň snaží. Každý muž touží mít ocelové, průbojné děti, ale pozor ne příliš drzé. Takový trochu oříšek, že?

baby-17351_640

Rozdíly jsou určitě patrné, také ve vlastní domácnosti nějaké můžeme postřehnout, avšak pro děti jsou důležitá obě hlediska specifické (mužské či ženské) výchovy. Proto bychom dětem obě tyto stránky neměli upírat a měla by naše výchova být společná a se stejným podílem mužské či ženské podstaty.

S přáním pěkného dne
Mgr. Daniela Fruhwirtová-Hradská

www.mimulo.cz

Mohlo by Vás také zajímat

One comment on “Rozdíly ve výchově mužů a žen

  1. Pingback: Dětské zlozvyky a jak se jich zbavit? | Blog Mimulo

Napsat komentář

CzechSlovakia