Main menu

 

Porodné 2017

1 Úno 2017

Nevíte, zda máte nárok na porodné. Kolik peněz stát vyplácí při narození dítěte? Co vše musíte vyplnit a jaké podmínky splňovat, abyste mohli od státu získat finanční podporu při narození dítěte? Pro rok 2017 neplatí žádná změna podmínek nebo zvýšení či snížení porodného. Platí tedy podmínky jako v roce předchozím.

Porodné

Porodné je jednou ze sociálních dávek poskytovaných v rámci státní sociální podpory. Řídí se zákonem číslo 117/1995 Sb, paragraf 44-46.

Jde o sociální dávku, která se vyplácí při narození prvního nebo druhého dítěte. Případně při převzetí dítěte do péče, pokud má toto dítě méně než 1 rok.

Nárok na porodné mají především rodiny (případně i samotné matky nebo otcové), mají-li spíše nižší příjmy. Abyste měli nárok na porodné, potom by váš příjem (jde o průměrný měsíční příjem za oba rodině v rozhodném období) nesměl překročit 2,7 násobek životního minima.

Kde a kdy zažádat o porodné?

O porodné se žádá, stejně jako o jiné sociální dávky, na odboru státní sociální podpory místně příslušného úřadu práce, a to dle trvalého bydliště matky. Žádost se podává na předepsaném formuláři. Doložit je nutné osobní doklady obou rodičů, dále rodný list dítěte a také potvrzení o příjmech za příslušné kalendářní čtvrtletí (potvrzení od zaměstnavatele, daňové přiznání, čestné prohlášení atd.). Dokládají se téměř všechny příjmy matky i otce dítěte. Dokládá se tedy výplata ze zaměstnání, příjmy z podnikání, peněžitá pomoc v mateřství, nemocenské dávky, podpora v nezaměstnanosti, příjmy z pronájmů atd. Rozdíl je jen v tom, jak se jednotlivé příjmy počítají. Některé příjmy se počítají v tom měsíci, kdy je skutečně dostanete na účet (např. peněžitá pomoc v mateřství, jiné příjmy se počítají v měsíci, kdy byly zaúčtovány (mzda). U OSVČ se jako příjem započítává vždy minimálně 50% z průměrné mzdy, to především v tom případě, kdy nemají žádné doložitelné příjmy.

Zažádat je možné nejpozději 1 rok od data narození dítěte. Před narozením dítěte nemá smysl žádat o porodné. Právě z toho důvodu, že součástí žádosti je i rodný list nově narozeného miminka. Vždy se však dokládají příjmy za kalendářní čtvrtletí před narozením dítěte.

Výše porodného

Nárok na porodné vzniká na první a druhé dítě, pouze v případě, že čisté příjmy členů společné domácnosti v posledním čtvrtletí před narozením dítěte nepřesahují 2,7 násobek životního minima.

Výše porodné na první narozené dítě činí 13.000 Kč, na druhé dítě 10.000 Kč. Na třetí a další dítě porodné není.

Porodné se vyplácí jednou splátkou, kterou rodiče obdrží nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce ode dne rozhodnutí o přiznání dávky.

Mohlo by Vás také zajímat

Napsat komentář

CzechSlovakia