Main menu

 

Mateřská a rodičovská v roce 2018

16 Srp 2017

Podmínky pro nárok a výše mateřské a rodičovské dovolené se každým rokem mění. Jaká je mateřská dovolená v roce 2019?

Mateřská i rodičovská dovolená jsou určeny rodičům, aby mohly o své děti řádně pečovat a vychovávat je. Na obou dovolených náleží rodiči finanční příspěvek od státu. Už nějaký ten čas se hovořilo o změnách podmínek u rodičovského příspěvku. Původně by myšleno, že změny budou platit již v roce 2017, ale nakonec změny prošly schválením v parlamentu a senátu až v průběhu roku 2017, a platit začnou až od začátku roku 2018, tedy od 1. 1. 2018. O jaké změny se jedná?

Současný stav v roce 2017

Rodičovský příspěvek se vyplácí v celkové výši 220 000 Kč. A to bez ohledu na počet narozených dětí.
Výše dávky není závislá na příjmu žadatele. Znamená to, že stejné peníze (220 000 Kč) dostává žadatel, který před narozením dítěte nepracoval, stejné i žadatel, který byl zaměstnancem nebo podnikal.
U rodičovského příspěvku si může žadatel při splnění podmínek (Pokud žadatel může doložit vyměřovací základ, pak je možné zvolit si délku, a tím i výši, rodičovského příspěvku) zvolit délku doby vyplácení příspěvku. Od minimálně 19 měsíců (11 500 Kč měsíčně) po maximálně 48 měsíců (což je do 4 roků dítěte).

Jestliže žena před porodem byla nezaměstnaná nebo byla studentka, případně žena v domácnosti, zkrátka neodváděla státu pojištění, pak nemá možnost volby výše rodičovského příspěvku. Jestliže nemůže vyměřovací základ doložit ani otec dítěte, pak je rodičovský příspěvek automaticky přiznán na 4 roky, prvních 9 měsíců 7600 Kč, zbytek doby do 4 let dítěte 3800 Kč.

Změny k 1. 1. 2018

U poskytování rodičovského příspěvku dojde k několika významným změnám. Zvýšení rodičovského příspěvku vypláceného po narození dvojčat nebo vícerčat. Zároveň se změní i podmínky pro volbu výše měsíční částky u rodičovského příspěvku. Výši rodičovského příspěvku si budou moci zvolit i ti, kteří doposud nemohli.

Zvýšení rodičovského příspěvku na dvojčata

V roce 2018 se zvýší výše rodičovského příspěvku při narození dvou a více dětí. Nyní rodiče dvojčat a vícerčat pobírali rodičovský příspěvek 220 000 Kč. Nově to bude o 110 000 Kč více, tedy 330 000 Kč. Stále je to sice méně, než když se narodí dvě děti postupně po sobě (pak mají rodiče nárok na 2 x 220 000 Kč), ale už tak je to vítaná změna.

Zvýšení rodičovského příspěvku

Bude možné zvýšit rodičovský příspěvek, i na vyšší měsíční částku než doposud, kdy maximální výše rodičovského příspěvku je 11 500 Kč. Toto omezení již nebude platit. Nově bude možná maximální výše rodičovského příspěvku 70 % z třicetinásobku denního vyměřovacího základu.
Bude tedy možné mít rodičovský příspěvek i přes 30 000 Kč měsíčně. Na takto vysoký rodičovský příspěvek samozřejmě nebudou mít nárok všichni. Maximální výše bude stále 70% z třicetinásobku denního vyměřovacího základu.
Na částku 30 000 Kč měsíčně dosáhnou pouze lidé s nadprůměrnými příjmy. Pro maximální rodičovský příspěvek je nutné mít před porodem příjem přibližně 86 000 Kč měsíčně. Přesto zajásají někteří rodiče, kteří budou moci svůj rodičovský příspěvek zvýšit třeba na 15 – 25 tisíc Kč.

Vyšší rodičovský příspěvek pro nezaměstnané a studentky

V roce 2017 si nemohli zvolit výši rodičovského příspěvku nezaměstnané, studentky, a museli mít jen variantu na 4 roky, ty budou moci od roku 2018 změnit a zvolit rodičovský příspěvek i na 3 roky, tedy tak aby po celou dobu dostávali 7600 Kč měsíčně.

Rodičovský příspěvek na dvojčata

Nejen že se rodičovský příspěvek na dvojčata a vícerčata zvýší o 110 000 Kč, ale bude možné dostávat i vyšší měsíční platby. Zatímco v roce 2017 byl limit 11 500 Kč stejný u jednoho dítěte, tak i u dvojčat, nově bude na dvojčata možné mít rodičovský příspěvek ve výši 1,5 násobku toho, co by připadalo na jedno dítě. Pokud by vyměřovací základ dával nárok na rodičovský příspěvek ve výši např. 20 000 Kč měsíčně, pak u dvojčat jej bude možné mít i ve výši 30 000 Kč, tedy 1,5 násobku původní částky.

Kdy budou tyto změny platné?

Novela zákona č. 117/1995 Sb. již byla schválena parlamentem i senátem. Ještě před prázdninami 2017 ji podepsal prezident. Změny tedy nabývají účinnosti 1. ledna 2018. Od 1. 1. 2018 je tedy možné zajít na Úřad práce a požádat tam o změnu výše rodičovského příspěvku v souladu s novými podmínkami.

Máte již vše potřebné pro Vaše očekávané miminko? Nebo už maminkou jste a potřebujete ještě něco dcerce nebo synovi dokoupit?

Podívejte se na velký výběr kojeneckého oblečení a kojeneckých potřeb, u nás si určitě vyberete.

Mohlo by Vás také zajímat

2 comments on “Mateřská a rodičovská v roce 2018

  1. Pingback: Jaký je rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou? | Blog Mimulo

  2. Pingback: Do ČR přichází otcovská dovolená! | Blog Mimulo

Napsat komentář

CzechSlovakia