Main menu

 

Mateřská a rodičovská pro rok 2017

21 Úno 2017

Podmínky pro nárok a výše mateřské a rodičovské dovolené se každým rokem mění. Jaká je mateřská dovolená 2019?

Jak to bylo v roce 2017?

Chystáte se v roce 2017 na mateřskou dovolenou? Víte, jak bude vysoký váš mateřský příspěvek a zda na něj máte nárok? A co poté výše rodičovského příspěvku? Budete o něm moci letos více rozhodovat? Přečtěte si, jaké jsou změny ve vyplácení dávek a co vás čeká.

Mateřská dovolená

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) se vyplácí po dobu šesti měsíců péče o dítě. Pak můžete zažádat o rodičovský příspěvek, při němž již můžete částečně pracovat.

Kdy se na mateřskou dovolenou nastupuje?

Žena by měla nastoupit na mateřskou dovolenou 6 až 8 týdnů před termínem porodu. V případě, že porodí předčasně, počítá se mateřská od dne nástupu na mateřskou až do uplynutí 28 týdnů.

Vyčerpá-li však zaměstnankyně z mateřské dovolené méně než 6 týdnů z nějakého jiného důvodu, náleží jí mateřská dovolená ode dne porodu pouze do uplynutí 22 týdnů (v případě narození dvou a více dětí 37 týdnů).

Kdo má nárok na mateřskou podporu?

Mateřskou podporu vyplácí Správa sociálního zabezpečení. Pokud jste zaměstnaná, je potřeba, aby vám ošetřující lékař, gynekolog, vyplnil přihlášku, kterou odevzdáte zaměstnavateli. Pokud však podnikáte, musíte žádost předat přímo Správě sociálního zabezpečení.

Abyste měly nárok na PPM, tak musíte být v okamžiku nástupu na mateřskou dovolenou nemocensky pojištěny. To znamená, že jste buď zaměstnané, nebo v ochranné lhůtě. Ta činí 180 dnů od zániku nemocenského pojištění. Musíte také splňovat další kritérium, a to, že si platíte nemocenské pojištění alespoň 270 dnů v uplynulých dvou letech před nástupem na mateřskou.

Co když podmínky nesplňuji? Zůstanu bez peněz?

Pokud nesplňujete potřebné podmínky pro PPM, například jste si neplatili nemocenské pojištění, nemáte na ni nárok. Můžete však stále čerpat rodičovský příspěvek. Jeho výši a dobu vyplácení vám ale určí stát,“ říká Ondřej Wysoglad, ředitel personální agentury Adecco ČR.

Může na mateřskou dovolenou nastoupit otec?

PPM může pobírat i otec. Nejdříve však od počátku 7. týdne života dítěte po porodu a minimálně na 7 kalendářních dnů na základě písemné dohody s matkou. Příspěvek může otec pobírat za totožných podmínek jako matka. Veškeré dokumenty si můžete vyzvednout na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ).

Jak se mateřská v roce 2017 počítá?

Výše mateřské se vypočítává z denního vyměřovacího základu. Ten se zjistí tak, že se váš příjem za posledních 12 měsíců dělí počtem „započitatelných“ kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období.

Denní vyměřovací základ v roce 2017

Denní vyměřovací základ se v roce 2017 do částky 942 Kč započítává ze 100 %. V druhé redukční hranici (od 942 Kč do 1 412 Kč) z 60 % a ve třetí redukční hranici (od 1 412 Kč do 2 824 Kč) z 30 %. K dennímu vyměřovacímu základu nad 2 824 Kč se nepřihlíží. Denní mateřská následně činí 70 % z redukovaného denního vyměřovacího základu. Z důvodu zápočtu denního vyměřovacího základu do 2 824 Kč je nepřímo stanovena i maximální výše mateřské, která v roce 2017 bude 34 620 Kč.

Příklad výpočtu mateřské dovolené:

Průměrná hrubá měsíční mzda 27 350 Kč

Neredukovaný denní vyměřovací základ (mzda x 12/365) 899,18 Kč

První redukční hranice (do 942 Kč ze 100 %) 899,10 Kč

Druhá redukční hranice (od 942 do 1412 z 60 %) 0 Kč

Třetí redukční hranice (od 1351 do 2701 z 30 %) 0 Kč

Redukovaný denní vyměřovací základ (součet předchozích tří řádků) 900 Kč

Denní mateřská (70 % z vypočteného základu) 630 Kč

Měsíční mateřská (30 dní) 18 900 Kč

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek čeká v roce 2017 mnoho změn. Jak to tedy vypadá?

Jaká je výše rodičovského příspěvku?

Letos vláda přišla s novinkou, díky níž se budou moci rodiče rozhodnout, jakým způsobem svůj rodičovský příspěvek vyčerpají. Je na nich, jakou výši a délku čerpání si zvolí, navíc vše budou moci přizpůsobit aktuální situaci.

Celková výše rodičovského příspěvku je 220 tisíc korun a rodiče jej mohou čerpat nejdéle do 4 let věku dítěte. Rodičovský příspěvek, respektive jeho výše se nemění, ani v případě, že se rodiče na rodičovské dovolené vystřídají.

Jaké jsou varianty čerpání rodičovského příspěvku? 

Nyní je maximální částka rodičovského příspěvku stanovena na 11 500 korunách. Tato horní hranice měla být od nového roku zrušena. Nově měl mít rodič možnost čerpat příspěvek až do výše odpovídající peněžité pomoci v mateřství, respektive až do částky 32 640 korun měsíčně (u rodiče, který vydělával 80 tisíc měsíčně). Bohužel to zatím neprošlo Poslaneckou sněmovnou ČR. Nová dávka by mohla začít platit ke konci roku 2017 s ohledem na průběh legislativního procesu.

Celková částka rodičovského příspěvku se nemění. Zůstává tedy na 220 tisících. V případě nejvyšší možné částky tak budete moci po schválení Sněmovnou tyto peníze moct vyčerpat během šesti měsíců. V současné době rovněž platí, že pokud nelze žádnému z rodičů stanovit k datu narození dítěte denní vyměřovací základ, náleží jim rodičovský příspěvek bez možnosti volby v pevně stanovených částkách do čtyř let věku dítěte. Týká se to nejčastěji studentů, nezaměstnaných nebo OSVČ, kteří si nehradí nemocenské pojištění. Návrh ruší toto  omezení  a umožní těmto rodičům volit měsíční výši až do 7 600 Kč.

Zrušení sledování docházky dítěte do předškolního zařízení

Novela mimo jiné navrhuje úplné zrušení podmínky sledování docházky dítěte do předškolních zařízení. MPSV sice počítala s platností zákona od 1. ledna 2017, ale nyní aktualizovala na stránkách, že by se tak mělo stát ke konci roku 2017. Dítě bude moci navštěvovat předškolní zařízení neomezeně, aniž by to mělo vliv na čerpání příspěvku. Aktuální informace najdete na stránkách MPSV.

Jsem na rodičovské a čekám další dítě. Jak to bude s rodičovskou? 

Pokud otěhotníte ještě během čerpání rodičovského příspěvku, je dobré si hned zvýšit jeho výši, abyste stihla vybrat co nejvíce z daných 220 tisíc korun. Pokud všechny peníze nevyčerpáte, nebo nemůžete z důvodu, že denní vyměřovací základ ani jednoho z rodičů nestačí na navýšení příspěvku, tyto peníze propadnou státu a nelze je dále vymáhat.

Kdy rodičovská končí a jak se dá prodloužit?

Délka mateřské a rodičovské záleží na vás podle zvolené délky. Standardně se počítá s délkou tří let, kdy vám rodičovská končí a zaměstnavatel vám drží místo. Můžete se ovšem se zaměstnavatelem domluvit, že nastoupíte dříve nebo případně zažádat o prodloužení.

Dokud nejsou dítěti tři roky, musí vám zaměstnavatel vyhovět. Ovšem v případě, kdy chcete nastoupit do zaměstnání dříve, než jste nahlásili, tak to je možné jen se souhlasem zaměstnavatele. Rodič také může být na rodičovské dovolené bez rodičovského příspěvku, stejně tak může pobírat rodičovský příspěvek a pracovat.

Mohlo by Vás také zajímat

Napsat komentář

CzechSlovakia