Main menu

 

Lesní školka

7 Čvc 2017

Jistě jste již slyšeli o lesních mateřských školách. Jde o alternativu ke klasickému předškolnímu vzdělávání v mateřských školách. Lesní školky kladou důraz na pobyt dětí v přírodě. Děti se učí mimo školní třídy, přímo v prostředí přírody, v lese, na louce, u potoka,… Každá taková lesní školka má pak nějaké zázemí, jurtu, chatku či maringotku, kam děti chodí odpočívat a jíst. Děti z lesních školek netráví celý čas jen v lese, ale navštěvují i různé kulturní akce, divadla a muzea.

Lesní školky v Evropě a v Česku

První lesní školky začaly vznikat ve skandinávských zemích, odkud se rozšířily do celé Evropy. V Česku se už pár let také objevují. Základní myšlenky lesních školek jsou jednoduché. A to dopřát dětem co nejvíc pohybu v přírodě za každého počasí, sledovat koloběh roku přímo venku, a ne si o něm povídat jen za oknem třídy, pracovat a hrát si převážně s přírodními materiály, být dětem spíš průvodcem a partnerem než autoritou. Jistě znáte staré pravidlo, kterým se právě lesní školky řídí, a to: „Není špatné počasí. Je jen špatné oblečení.“ Rodičům je nutné dopředu sdělit, že děti přijdou z venku každý den jistě špinavé. Odpor některých rodičů ke špinavému oblečení, ke zničení části oblečení a promočení bot je nepříjemný pro pedagoga i dítě, proto je důležité si hned na začátku vyjasnit vzájemné očekávání v otázce oblečení dětí.

Rodiče mají o lesní školky velký zájem. Problémem bývá spíš financování, a to že rodiče musí hradit výrazně vyšší částku než ve školkách klasických státních.

Lesní školky, zákony a vyhlášky

Lesní školky definuje školský zákon (č. 561/2004 Sb. novelizovaný v květnu 2016). „Za lesní mateřskou školu se považuje mateřská škola, ve které vzdělávání probíhá především ve venkovních prostorách mimo zázemí lesní mateřské školy, které slouží pouze k příležitostnému pobytu. Zázemí lesní mateřské školy nesmí být stavbou“. Konkrétní podobu lesních MŠ popisuje vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o Předškolním vzdělávání (280/2016 Sb.). Vzdělávání v lesních školkách probíhá stejně jako v klasických mateřských školkách v souladu s dokumentem MŠMT (Rámcovým vzdělávacím programem).

Lesní školky bývají kvůli hygienickým normám a dalším předpisům vedeny spíš jako „dětské kluby“ zřizované neziskovou organizací. Pak se na ně nevztahují hygienické předpisy a nepodléhají kontrolám České školní inspekce ani krajských hygienických stanic. Pokud nejsou lesní školky registrovány jako organizace pečující o předškolní děti do státního registru poskytovatelů, což je dobrovolné, nemají nárok na příspěvky na provoz a platy pedagogů.

Shrnutí – charakteristika lesních školek

  • Pobyt venku za každého počasí po celý rok.
  • Není špatného počasí, jen špatného oblečení.
  • Zázemí je příležitostně využívané, vyhřívané přístřeší.
  • Třída je tvořena max. 15 dětmi a 2 dospělými.
  • Důležitá je dobrá komunikace mezi komunitou a rodiči.
  • Nezbytná je vzájemná důvěra.
  • Vzdělávací program vychází ze spontánní hry a přímé zkušenosti dětí.
  • Lesní školka rozvíjí dítě všestranně.

Připraví lesní školka dítě na školu?

Rodiče se často obávají, zda lesní školka připraví dítě, které většinu času tráví venku v přírodě, na školní docházku. Přechod z klasické mateřské školy do základní školy je pro každé dítě velkou změnou, a to způsobem práce, prostředím. Podle studií a odborných prací častý pobyt v přírodě dítě nediskvalifikuje, ani nezanedbává v přípravě na přechod do základní školy. Stejně jako v klasické MŠ se i v lesní školce věnuje pozornost a zařazují se činnosti určené k přípravě na základní vzdělávání. Jde o různé pracovní listy, zařazování „školních hodin“, kdy děti tráví krátký čas u stolu v interiéru. Tyto aktivity dítěti usnadní přechod do nového prostředí a lépe si přivykne novému způsobu práce. Dítě v lesní školce rozvíjí hrubou i jemnou motoriku, sociální kompetence, sebevědomí a sebepojetí, kreativitu, znalosti o přírodě a ekologii.

Přečtěte si i další články:

Podívejte se také na velký výběr kojeneckého oblečení, u nás si určitě vyberete.

S přáním krásného dne
www.mimulo.cz

Mohlo by Vás také zajímat

Napsat komentář

CzechSlovakia