Main menu

 

Je třeba děti chválit?

5 Úno 2016

Jistě si pamatujete pocit štěstí, když vás rodiče v dětství chválili. Správná a upřímná pochvala je při výchově dětí velmi důležitá. Děti mají mnohem větší radost ze zvládnutí úkolu či problému, že něco dokážou samy, než z pochvaly. Protože jsou některé pochvaly kontraproduktivní. Dítě touží po pochvale, nikoliv po snaze zvládnout problém. Jestliže však víme, jak správně chválit, nemusíme se nežádoucích účinků pochvaly bát. Pochvala, resp. správně formulovaná pochvala, je pro dítě výborná motivace. Pochvalou dítěti projevujeme zájem o ně samotné.

FotkyFoto_1052405_S

Jak správně chválit?

Nejpodstatnější je chválit dítě za snahu, odvahu a vynaložené úsilí. Jedině tak bude pochvala dítě motivovat a zároveň prohlubovat zájem dítěte o danou činnost. Jestliže je dítě chváleno za výsledek snažení, nikoliv za snahu a úsilí, není účinek pochvaly tak veliký, naopak dokonce může dítě přestat jevit zájem o danou činnost.

Rozdíl mezi těmito pochvalami je v tom, co oceňují. Jestli pochválíte dítěti obrázek, který nakreslilo (výsledek činnosti), nechválíme dítě, ale právě obrázek. Pokud chceme pochválit dítě, musíme to vyjádřit jinak. Oceňte dítě za to, kolik času při práci na obrázku strávilo, pochvalte jej za úsilí a snahu. A teprve poté můžeme pochválit výsledek činnosti (tedy obrázek).

Velmi důležité je také to, jak pochvalu formulujeme, jakou má strukturu. Nejlepší bývají pochvaly složené z několika kratších částí.

Dítě by pochvalu nemělo vnímat jako důkaz lásky. Dítě milujeme bezpodmínečně, nemusí si pochvalu zasloužit. Nechválíme dítě z povinnosti, ani automaticky a rutinně. Mnohem lépe je se nad chválením zamyslet. Nepoužívejte všeobecné fráze (Ty jsi šikovný! Ty jsi hodná holčička!). Při chválení dítěte buďte konkrétní a mluvte k dané činnosti.

Pochvalu přizpůsobte věku dítěte. Jinak budete chválit dvouleté dítě a jinak dítě v pubertě.

Wiping off dust

Závislost na pochvalách

Ano, pochvala je důležitá, ale důležitější je, aby se děti uměly pochválit samy, aby se naučily nebýt na pochvalách závislé. Dítě má mít radost, má být nadšené z povedené práce, ne z pochvaly. Děti si mají být jisté samy sebou, mají si být jisté bezpodmínečnou láskou rodičů, která nezávisí na tom, co se dětem podaří, zda namalují hezký obrázek, zda nosí samé jedničky, zda jsou hezké, zda uklidí pokoj….

Jde to bez pochval?

Málokdo si dovede představit vychovávat dítě bez pochval. Někteří lidé si myslí, že pochvalami se šetřit nemá, čím víc jich bude, tím lépe. Jiní pochvaly ve výchově nepoužívají. Místo pochval a odměn dětem pomáhají hledat smysl, proč něco dělají. Např. Dítě uklízí pokojíček, ne proto aby bylo pochváleno, ale proto aby tam mělo čisto a uklizeno a aby mělo pořádek v hračkách. Proto tito rodiče dítě nechválí za to, jak si hezky uklidily. Místo toho dětem vyjadřují povzbuzení, sdělují to, co dítě udělalo (Koukám, že sis sám uklidil hračky v pokojíčku,…).

Ať je to tak či tak, všichni rodiče jistě mají své dítě rádi. A je jen na nich, jaký způsob výchovy si zvolí. Všem nám jde o stejnou věc, vychovat z dítěte slušného šťastného člověka.

www.mimulo.cz

Mohlo by Vás také zajímat

Napsat komentář

CzechSlovakia