Main menu

 

Jaký je rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou?

6 Lis 2017

Jak mateřská, tak rodičovská dovolená, je určena rodičům, aby jim umožnila a usnadnila péči a výchovu dítěte. S oběma dovolenými jsou spojeny finanční příspěvky od státu, o které mohou rodiče požádat. Jaký je rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou? Kdy může žena (případně otec dítěte) na mateřskou či rodičovskou dovolenou nastoupit? Kdo má nárok na příspěvek a kolik příspěvek činí? Kde se o dávky žádá?

Mateřská dovolená

Na mateřskou dovolenou mohou nastoupit zaměstnané ženy v závěrečné fázi těhotenství a po dobu prvních měsíců po porodu, aby mohly o své dítě pečovat.

Na mateřskou dovolenou má nárok žena, která je zaměstnaná nebo OSVČ, tedy když se účastnila nemocenského pojištění.

Na mateřskou dovolenou žena nastupuje 6-8 týdnů před termínem porodu. Žádanku, kterou žena odevzdá v práci, vystavuje gynekolog. Zaměstnavatel dále informuje správu sociálního zabezpečení.

Ženě, která porodila jedno dítě, náleží mateřská 28 týdnů. Ženě s dvojčaty a vícerčaty náleží 37 týdnů. Pokud žena porodí předčasně, nastupuje na mateřskou dovolenou dnem porodu a mateřská dovolená jí náleží v délce 28 (u vícerčat 37) týdnů.

Mateřská dovolená nemůže skončit ani nesmí být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu. Není možné, aby se žena vrátila do zaměstnání dříve, než uplyne oněch 6 týdnů od porodu, a to ani v případě, že by s tím zaměstnankyně i zaměstnavatel souhlasili.

Součástí mateřské dovolené je dávka nazvaná peněžitá pomoc v mateřství. Nárok na tuto dávku nevzniká každému, ale pouze těm, kteří po určitou dobu odváděli nemocenské pojištění, a to alespoň 270 dní za poslední dva roky. Peněžitá pomoc v mateřství je dávka nemocenského pojištění a vyplácí ji tedy správa sociálního zabezpečení. Výše peněžité pomoci v mateřství se dá lehko zjistit pomocí tzv. denního vyměřovacího základu. Částka peněžité pomoci v mateřství činí asi 70% mzdy. Správa sociálního zabezpečení vyplácí peněžitou pomoc v mateřství do 30 dnů od doručení všech podkladů potřebných pro uznání nároku na peněžitou pomoc v mateřství. Maximální výše této dávky je 31740 Kč. Minimální výše je 7600 Kč. Jestliže ženě vychází peněžitá pomoc v mateřství nižší, pak má nárok na doplatek do té minimální výše.

Rodičovská dovolená

Rodičovská dovolená je vlastně nárok na pracovní volno. Podle názvu je zřejmé, že tato dovolená náleží oběma rodičům, matce i otci. Přísluší v rozsahu, o jaký rodiče požádají, maximálně do věku 3 let dítěte. Zaměstnavatel nemůže čerpání rodičovské dovolené odmítnout. Po dobu čerpání rodičovské dovolené nesmí zaměstnavatel s určitými výjimkami dát rodiči výpověď.

Rodičovská dovolená se vždy vztahuje na nejmladší dítě v rodině.

Na rozdíl od mateřské dovolené na rodičovskou mají nárok i ti, kteří si neplatili nemocenské pojištění.

Nejdříve je třeba zdůraznit, že rodičovská dovolená podle zákoníku práce a rodičovský příspěvek jako dávka finanční podpory podle zákona o státní sociální podpoře jsou dva samostatné a na sobě nezávislé právní instituty.

Rodičovský příspěvek totiž není dávka nemocenského pojištění jako peněžitá pomoc v mateřství, nýbrž dávka státní sociální podpory, kterou vyplácí úřad práce. Rodič má nárok vyčerpat 220 tisíc korun. Jak dlouho a v jakých výších budou rodičovský příspěvek rodiče pobírat, si mohou rodiče určit sami. Částku 220 tisíc může rodič vyčerpat minimálně během 19 měsíců a maximálně do 4 let věku dítěte. Maximální výše rodičovského příspěvku je 11500 Kč a minimální výše je 50 Kč.

Rodič může měnit výši rodičovského příspěvku podle potřeb rodiny, nejdříve však po uplynutí 3 celých kalendářních měsíců po sobě jdoucích, po které byl rodičovský příspěvek vyplácen.

Rodičovský příspěvek náleží i těm rodičům, kteří nepobírali peněžitou pomoc v mateřství z důvodu neúčasti na nemocenském pojištění. Těm je rodičovský příspěvek připisován od narození dítěte, a to na dobu 4 let. Těmto rodičům se rodičovský příspěvek vyplácí následovně: do 9 měsíců věku dítěte pobírá rodič 7600 Kč, dále až do 4 let věku dítěte pak 3800 Kč měsíčně.

Během pobírání rodičovského příspěvku může rodič pracovat i podnikat bez finančního i časového omezení. Musí však zajistit celodenní péči o dítě dospělou osobou. Využít k tomu může chůvy, jesle i školky.

O rodičovský příspěvek je nejlepší požádat těsně před koncem mateřské dovolené na příslušném úřadu, na odboru sociální podpory. Kontakty jsou k nalezení na webových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí.

Když rodičovská dovolená končí a zaměstnanec se vrací zpět do práce, musí mu být přiděleno místo, které odpovídá jeho pracovní smlouvě.

Přečtěte si také další články na téma mateřská dovolená:

Podívejte se na velký výběr kojeneckého oblečení a kojeneckých potřeb, u nás si určitě vyberete.

Mohlo by Vás také zajímat

3 comments on “Jaký je rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou?

  1. Pingback: Navýšení rodičovské vypadá nadějně | Blog Mimulo

  2. Pingback: Zvýšení rodičovského příspěvku | Blog Mimulo

  3. Pingback: Kariéra nebo rodina? | Blog Mimulo

Napsat komentář

CzechSlovakia