Main menu

 

Jak vychovat z dítěte optimistu

15 Pro 2016

Vánoce jsou nejen svátky klidu a míru, ale také svátky naděje, zázraků a optimismu. S tím také souvisí naše téma. Je dobré i naše malé členy rodiny vychovávat v duchu optimismu nebo je lepší jim ukazovat skutečnou realitu bez příkras? A chceme to? Malé děti jsou obecně hodně optimistické a odolné vůči beznaději. Po pubertě se to ale změní… Je možné je v optimismu vychovávat a jsou „růžové zítřky“ pro ně vhodným výchovným základem pro jejich budoucnost?

Talking baby

Optimismus od rodičů

V dětství osvojený optimismus či pesimismus jsou základem. Nové neúspěchy a vítězství jsou nahlíženy jejich optikou a stane se z nich zakořeněný zvyk. Období dětství a prostředí, ve kterém vyrůstáme, tak hraje zásadní roli. Většinou skutečně náš charakter hodně závisí na rodičích. Zaprvé kvůli genům, které nám rodiče předají, a pak kvůli prostředí, ve kterém vyrůstáme. Děti v raných letech zpravidla kopírují chování svých rodičů.

Děti netrpí beznadějí

Příroda jako by se snažila dětem zachovat jejich mladou chuť žít, když mají celý život před sebou, a nadělila jim proto pořádnou dávku naděje. To, jak děti vnímají svět, je prý hodně nevyvážené. Dle odborníků děti vnímají dobré věci jako věčné a myslí si, že za ně mohou samy. Místo toho špatné věci se prostě dějí, rychle přejdou a může za ně někdo jiný. Malé děti jsou obecně velmi optimistické a mají takovou odolnost prosti beznaději, jakou už po pubertě nikdy mít nebudou. Mohou například propadnout depresi, ale nikdy nepáchají sebevraždu.

Je lepší optimismus nebo pesimismus?

Z výzkumu vyplývá, že optimisté mají více úspěchů. Rychle se vzpamatují z porážky a snaží se jít dál. Mají také lepší zdraví, což může vést celkově k delšímu životu. Žijí ale tak trochu mimo realitu, což zase nemusí být tak praktické. Pesimisté pro ni mají lepší smysl, a proto se optimistické myšlení nehodí například v situaci, kdy plánujeme nejistou budoucnost. Optimisté také často tápou, když mají soucítit s někým, kdo má problém. Pokud tedy své dítě vychováváme v čistě optimistickém duchu, může být pro něj vstup do reality mírně obtížnější. Na druhou stranu jim však pozitivní nadhled pomůže bojovat za to, co doopravdy chtějí. Nezáleží pak na tom, jak těžké to bude, optimisté bojují pro svou velkou věc a za výsledky.

Jak na to?

Pokud chceme vychovat optimistu, budeme muset jako mámy, začít především samy se sebou, protože dítě se učí interpretovat negativní události ve svém životě především od nás. Jak si samy vysvětlujeme věci, které se nám stanou? Pokud o nich mluvíme jako o dočasných a konkrétních a pokud jejich zavinění nepřipisujeme samy sobě, pak je naše interpretace událostí optimistická a naše dítě se tak od nás naučí také uvažovat optimisticky. A víte vlastně, jakým způsobem své dítě kritizujete? Dává mu naše kritika naději do budoucna, šanci, že se vše může zlepšit? K dětskému pesimismu výrazně přispívají také hádky mezi rodiči a neshody v rodině. Snažme se konflikty odložit na dobu, kdy u toho nebudou děti. Jestliže se dítě stane svědkem hádky, pomůže, když bude mít aspoň konstruktivní vyústění a dítěti tak ukážeme, jak složité situace řešit. Snažme se se svým dítětem nacvičit vysvětlovací styl negativních událostí, aby je braly jako dočasné a pomíjivé. Naopak pozitivní události vysvětlujme jako ty, co trvají dlouho, a připisujme je vlastní šikovnosti.

Časem pak při výchově optimismu určitě oceníme, že naše děti se neustále na něco těší, že mají svoji naději a díky tomu je baví život jako takový a že se nebudou bát překonávat překážky, naopak budou jejich motivací k vlastním výkonům a sebeuspokojení. Bylo by krásné, kdyby měly stále takovou radost ze života jako o Vánocích, ke kterým prostě naděje a optimismus bezesporu patří, děti by radost měly mít neustále.

S přáním pěkného dne
Mgr. Daniela Fruhwirtová-Hradská
www.mimulo.cz

Mohlo by Vás také zajímat

CzechSlovakia