Main menu

 

Jak se rodí v různých zemích světa

1 Dub 2016

Většina žen u nás chce zvládnout bez problému těhotenství, porod a následnou péči o potomka. A nejlépe to vše skloubit ještě s péčí domácnost nebo dokonce s vlastním zaměstnáním. Jak těhotenství, porod a péči o potomka vnímáme my a jak jinde ve světě?

Každého z nás se jistě dotýká, za jakých podmínek přichází na svět. Porodní systém v České republice je v současné době žhavým a mnohdy kontroverzním tématem. Zejména co se domácích porodů a alternativních přístupů v porodnictví týká. Ještě před pár desítkami let byly porody jiné. Většinou lékařsky vedené, miminka odebírána od maminek, kojení nebylo tolik podporováno…Mnoho lidí se dožaduje potřebných legislativních změn. Jak získat ten správný nadhled na tyto otázky? Mohly by pomoci letité zkušenosti z jiných zemí. Jsou národy a kultury, které zrození vnímají zcela odlišně.

birth-896099_1920

Ženy u porodů

U velké většiny kultur je porod ženskou záležitostí. Muži mají většinou do porodní místnosti vstup zakázán, případně o přítomnost ani moc nestojí. Rodící ženy vnímají přítomnost ženy nebo více zkušených žen (příbuzné, matky, kamarádky, porodní báby) pozitivně, mají na ně uklidňující dojem.

V Česku je obor gynekologie a porodnictví výsadou mužů. Pokud se žena cítí lépe v ženské společnosti (mluvíme-li o porodu), může si k porodu vzít např. dulu, svou porodní asistentku, kamarádku, maminku apod.

Polohy při porodu

Po celém světě je nejčastější porodní pozicí vzpřímená poloha, obvykle v podřepu. Vzpřímená poloha umožňuje ženě volný pohyb, může jíst, pít, lépe se soustředit. Tato poloha využívá gravitace. Ve dřepu se rozevírají zároveň kyčle a je tak dáváno dítěti více prostoru. Na rozdíl od polohy v leže, která je u nás ještě dost častá. I u nás je však již možnost domluvit se s personálem porodnice na polohách při porodu. Chození, pohupování na míči, stoj u žebřiny nebo poloha na všech čtyřech jsou již běžně akceptované. Ale jakmile dojde na vypuzovací fázi, chtějí většinou po ženě, aby si lehla na porodní lůžko či křeslo. Avšak žena si dnes již může říct, jak to chce ona. Jen se nesmí bát.

Uctívání placenty

V mnoha kulturách je placenta uctívána. Jde o první orgán dítěte, který dítě vyživoval po dobu 9 měsíců. Někde ji rodiče spálí a vysadí nac jejím popelem strom jako symbol života pro dítě. Placenta se pohřbívá např.v Nigérii, na Havaji, v Indonésii.

U nás je s placentou nakládáno jako s biologickým odpadem. Rodiče si ji však mohou ponechat. Musí to však porodníkovi včas říct a domluvit se na postupu přepravy, uskladnění, hygienických předpisech.

placenta-202640_640

Jak se rodí v Anglii?

Ve Velké Británii nastala v oblasti porodnictví změna, a to na začátku 90. let. Lékaři v té době nebyli schopni doložit, že by porod v nemocnici byl bezpečnější než porod mimo nemocnici. A tak vláda uvolnila peníze na změny, směřující k bezpečné volbě místa porodu, tedy i domácích porodů. „Všechny ženy by měly mít možnost volby místa porodu, včetně možnosti bezpečného domácího porodu. Stát by jim pro jejich volbu měl zajistit podmínky.“ V Anglii je tedy zdravotnický systém, který podporuje přirozený průběh těhotenství a následujícího porodu. Péči o těhotné vykonávají porodní asistentky. Lékaři se své práce chopí až tehdy, pokud se jedná o komplikované těhotenství či porod.

Prenatální poradna tak jak probíhá u nás je jiná. Neprovádí se vaginální vyšetření. Ultrazvuk pak pouze 2x během těhotenství. Žádná vyšetření nejsou povinná. Vaginální porody vedou porodní asistentky (dokonce i předčasné, vyvolávané a vícečetné). U císařských řezů porodní asistentka jen asistuje a operaci vykonává lékař. Po porodu jsou ženy s novorozenými dětmi v nemocnici či porodním centru obvykle jen 6-24 hodin. U císařských řezů až 3 dny. Poté o ženu a dítě přebírá opět péči porodní asistentka, která je navštěvuje doma a pomáhá s kojením, apod.

Jak se rodí ve Francii?

Ve Francii si žena může vybrat mezi porodem v nemocnici či na klinice. Na klinikách rodí ženy s bezrizikovým těhotenstvím. Pokud má žena těhotenství rizikové, rodí v nemocnici, případně je z kliniky s nějakou komplikací při porodu do nemocnice odeslána.

I ve Francii je snaha založit porodní domy, kde by byla těhotná v péči jedné porodní asistentky během těhotenství, porodu i šestinedělí.

Jak se rodí v Německu?

Německé porodnictví se od toho českého liší možností výběru. Výběru jak a kde žena může porodit. V Německu hrají hlavní roli v porodnictví porodní asistentky, které jsou součástí porodní péče. Porodní asistentky buď vykonávají soukromou praxi, nebo jsou zaměstnány na určité klinice. Těhotná má ze zákona nárok na péči v těhotenství, a na porodní a poporodní péči, které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Žena si může zvolit péči porodní asistentky anebo lékaře. Soukromé porodní asistentky mohou ženy doprovázet k porodu na klinice, mohou asistovat porodu doma.

V těhotenství má žena v Německu podobné kontroly jako u nás. Jen speciálních vyšetření je méně. Plošně prováděný tripple test, krevní test na cukrovku, poševní stěry se v Německu dělají jen v odůvodněných případech. A je otázkou, zda tato vyšetření ženu spíš nestresují, když se provádějí plošně.

pregnant-518793_1920

Jak se rodí u protinožců?

Např. na Novém Zélandu porodnictví vždy vnímali jako pomoc ženy ženě. Proto zde jsou těhotné v péči porodních asistentek především. Porodní asistentky zde jsou vysokoškolsky vzdělané. A na rozdíl od Česka, kde je porod často vnímán jako něco nebezpečného, je na Novém Zélandu porod normální součástí života. Porod je tam spíš rodinná než medicínská záležitost. Samozřejmě jsou i tam dodržovány odborné standardy, porodnictví je tam na vysoké úrovni. Většinou jde o snahu ženu při porodu podporovat a během porodu ji ani dítě příliš nerušit.

Jak se rodí v Saudské Arábii?

Porod v muslimských zemích bývá jiný. U některých kmenů se stále praktikuje zaříkávání, kdy osoba, která rodičku doprovází, odhání zlé duchy a symbolicky na ni plive. Jakmile je fáze tlačení, bývá tam velmi hlučno. Celý tým rodičku hlasitě povzbuzuje, křičí na ni, aby tlačila…

Otcové se porodů neúčastní. Většinou čekají před porodním sálem. Rodičku doprovází k samotnému porodu žena z rodiny (sestra, matka, tchyně). Otec na sál přichází až ve chvíli, kdy je dítě na světě, a do každého ouška mu šeptá modlitbu (adhan), kterou se z dítěte stává muslim.

V Saudské Arábii se věří, že datle zajistí lehký průběh porodu, proto na porodním sále nesmí chybět. Po porodu poté rodiče symbolicky vkládají do úst novorozence kousek datle.

Pokud žena rodí v období Ramadánu, který je pro muslimy nejdůležitějším měsícem v roce a je věnován půstu a modlitbám, týkají se jí výjimky. Muslimové od východu do západu slunce nesmí jíst ani pít. Pro těhotné a rodící ženy to však neplatí.

S přáním krásného dne

www.mimulo.cz

Mohlo by Vás také zajímat

Napsat komentář

CzechSlovakia