Main menu

 

Jak na děti působí pochvala a trest?

29 Zář 2016

Pochvaly a tresty jsou podle mnohých dospělých již po mnoho generací nejlepší výchovné prostředky. Přimějí dítě, aby něco nedělalo, nebo naopak aby něco udělalo. Ano, to je pravda, ovšem z dlouhodobého hlediska je účinek pochval a trestů spíš negativní. Pro správný vývoj dětské osobnosti znamenají pochvaly a tresty spíš riziko. Jak pochvaly a tresty vnímají samotné děti?

Portrait of little angry girl

Pochvaly a odměny

Každý z nás si jistě z dětství vybavuje pocit štěstí, když ho rodiče pochválili. Upřímná a správná pochvala je důležitá. Dítě má však větší radost ze zvládnutí úkolu, vyřešení problému nebo z toho, že něco dokázalo samo, než ze samotné pochvaly. Některé pochvaly totiž mohou být kontraproduktivní. Dítě touží po pochvale, nikoliv po snaze zvládnout problém. Pochvaly a odměny ukazují nerovnoměrný vztah rodiče a dítěte. Rodič nutí dítě něco dělat nebo nedělat, co by bez pochvaly nebo odměny jinak nevykonalo. Pokud však rodiče chválí správně, nemusí se vedlejších účinků pochvaly bát. Správně formulovaná pochvala je pro dítě výborná motivace. Tím, že dítě chválíme, projevujeme zájem o ně samotné.

Pochvaly a odměny mohou rodiče ve výchově používat také k motivaci dítěte. Při častém používání odměn však dítě spíš ztrácí o činnost, ke které ho rodiče chtějí přimět, zájem. Pochvalami a odměnami se dítě učí dělat určité věci pro odměnu, nikoliv pro činnost samotnou.

Jak chválit správně

Důležité je chválit dítě za snahu, vynaložené úsilí a odvahu. Tak bude pochvala dítě motivovat a zároveň prohlubovat zájem dítěte o danou činnost. Pokud je dítě chváleno za výsledek snažení, nikoliv za úsilí a snahu, účinek pochvaly nebude veliký. Když dítěti pochválíte obrázek, který nakreslilo (tedy výsledek činnosti), nechválíte dítě, ale právě obrázek. Jestliže chce opravdu pochválit dítě, musíte pochvalu formulovat jinak. Ocenit dítě za to, kolik času a úsilí ho práce na obrázku stála. Až nakonec pak pochválit výsledek činnosti – obrázek.

Hlavní je také to, jak pochvalu rodiče formulují. Nejlepší jsou pochvaly složené z několika kratších vět. Dítě by nemělo pochvalu vnímat jako důkaz lásky rodičů. Rodiče přece milují dítě bezpodmínečně. Dítě si pochvalu nemusí zasloužit. Nad chválením se rodiče musí zamyslet. Nepoužívat obecné fráze, jak je dítě šikovné, jak je to hodný chlapeček, atd. Při chválení mají být rodiče konkrétní a mluvit k dané činnosti. A samozřejmě přizpůsobit pochvalu věku dítěte. Nebudete stejně chválit puberťáka a dvouleté dítě.

Tresty

I tresty patří ve výchově k běžným výchovným prostředkům. Rodiče se domnívají, že pomocí trestů dítě vychovají. Oni sami byli v dětství trestáni, proto tresty považují za normální výchovný prostředek. Ve většině případů při trestání jde spíš o odreagování od vlastních negativních emocí a frustrací, případně trestem končí bezradnost rodičů a nezvládnutí situace.

Fyzické tresty dítě většinou zastraší a na určitou dobu odradí od nežádoucího chování. Dítě, které je fyzicky trestáno, zažívá strach, ponížení, ublížení, vztek či frustraci. Všechny tyto emoce mohou v pozdějším věku vyplout na povrch a projevit se v podobě agrese a násilného chování. Dítě fyzicky trestané dochází k názoru, že násilí je normální.

Dopady psychických trestů na dětskou psychiku jsou ještě horší. Děti, které jsou trestané psychickými tresty, jako jsou různé zákazy, donucení k neoblíbené činnosti, slovní trestání, prožívají negativní pocity. Velmi často se u nich objevuje pocit viny a méněcennosti. Dlouhodobé a soustavné psychické trestání může vést až k projevům psychosomatickým a neurózám.

Úplně nejhorší formou trestu je odpírání rodičovské lásky. Z takového chování si dítě odvodí, že se musí chovat určitým způsobem, aby ho rodiče milovali. Takové chování však odporuje rodičovské přirozenosti. Rodiče milují své děti bezpodmínečně. Dítě si nemusí lásku rodičů nijak zasloužit.

S přáním krásného dne
www.mimulo.cz

Mohlo by Vás také zajímat

CzechSlovakia