Main menu

 

Dětské jesle

5 Srp 2016

Kvůli svému zaměstnání, ať už jde o peníze nebo o praxi, se musí mnoho žen vracet do práce dřív, než je obvyklé u ostatních žen. Kam však s malým dítětem, které je na školku ještě malé a babička chybí? Potom nezbývá nic jiného, než dát potomka do jeslí. Městských či státních jeslí je v naší zemi už velmi málo, a tak musí mnohdy rodina sáhnout hluboko do kapsy, aby mohla platit jesle soukromé.

Co jsou dětské jesle?

Dětské jesle je zařízení pro malé děti, které ještě nemohou chodit do mateřské školy. Obvykle bývají pro děti od 1, někdy i od půl roku, do 3 let. Jesle jsou instituce, která podobně jako mateřská škola má dítě po dobu nepřítomnosti rodičů opatrovat.

Mezi kritéria přijetí dítěte patří trvalý pobyt dítěte. Přednost mají děti z místa, kde se jesle nachází. Dalším kritériem je věk dítěte. Starší děti mají přednost před mladšími. Dalším ukazatelem pro přijetí dítěte do jeslí je individuální situace rodiny.

Na dítě může mít pobyt v jeslích pozitivní i negativní dopad. Dítě se setká s vrstevníky, což mu umožňuje rozvíjet se v sociálních dovednostech. Ovšem musíme vzít v potaz, že takto malé dítě ještě není sociálně vybaveno pro pobyt mezi vrstevníky. Dítě tak může trpět separační úzkostí. Mezi negativa patří to, že se dítě setkává s velkým množstvím infekčních nemocí, jak už to v kolektivních zařízeních bývá.

Výhodou soukromých jeslí je malá kapacita, tedy na jednu učitelku připadá málo dětí. Rodiče si pak mohou být jisti, že se učitelka bude jejich dítěti plně věnovat. U soukromých jeslí je velkou výhodou flexibilita docházky. Soukromé jesle obvykle nabízí možnost docházky jen jeden den v týdnu, nebo zkrátka dle domluvy.

Kolik stojí jesle?

V minulém režimu byly jesle běžným zařízením, do kterého chodila většina dětí, a byly zdarma. Nacházely se v každém městě i menší obci. Po revoluci se však dočkaly hromadného rušení pro nezájem, a tak jich je dnes po republice velmi málo. Pokud chtějí rodiče umístit dítě do státních jeslí, může to být neřešitelným problémem.

A tak rodiny hledají jesle soukromé. Je nutné, aby si rodina spočítala, zda se po finanční stránce vyplatí, aby se matka vrátila do zaměstnání a dítě dala do jeslí. Situace se odvíjí od výše rodinných příjmů. Pobyt v soukromých jeslích totiž může vyjít na mnoho tisíc měsíčně. Při celodenním pobytu vychází pobyt v soukromých jeslích na 2500 – 15000 Kč. Cena za stravu se většinou musí ještě připočítat. Cena se dále odvíjí od místa. Na malých městech je cena výrazně nižší, na rozdíl od Prahy. V ceně je zahrnuto pojištění dětí, plenky a hygienické potřeby,…

Státní jesle bývají ve větších městech a jejich kapacita je velmi omezená. Některé jesle, které zřizují města, si určují poplatky podle výše příjmů rodiny dítěte. Ve státních jeslích bývá cena za celodenní pobyt 1000 – 4000 Kč, plus stravné.

Program dětských jeslí

Nejútlejší věk dítěte hraje zásadní roli v dalším utváření osobnosti, proto je potřeba dítěti věnovat péči. V jeslích mají za úkol vést děti ke zdravému a čistému způsobu života, vzájemné ohleduplnosti, ochotě si pomáhat, chránit zdraví, přírodu a životní prostředí. Jde jim především o osobní spokojenost a pohodu dítěte.

Každé jesle musejí mít vypracovaný program se zaměřením na všestranný rozvoj dítěte. Jak výchovu rozumovou, výtvarnou, tělesnou, pracovní i hudební. Programy jsou zpracovávány v měsíčních či týdenních plánech. Děti by si měly při pobytu v jeslích osvojit některé dovednosti v souladu s jejich vývojovou fází, ve které se nachází. U malých dětí jde především o učení se nápodobou a zkušenostní trénink.

Jesle musí mít režim dne, který vychází z fyziologických funkcí dítěte, zamezuje přetěžování dítěte, zajistí mu dostatečný odpočinek a spánek, čas pro hru a pro pobyt na čerstvém vzduchu.

S přáním pěkného dne
www.mimulo.cz

Mohlo by Vás také zajímat

Napsat komentář

CzechSlovakia