Main menu

 

Bude pravák nebo levák?

20 Říj 2015

Naše společnost byla dlouhodobě a násilně sjednocována na pravou ruku. V současnosti je přece jen situace mnohem příznivější také pro děti a dospělé, kteří upřednostňují levou ruku. Přesto mají v naší kultuře praváci stále snazší život. Rozhodně se ale u dětí nedoporučuje násilné přeučování, to by mohlo být příčinou pozdější neurotické poruchy, která se vždy obtížně odstraňuje (tiky, koktání apod.). Jak poznáme, že naše dítě bude pravák nebo levák? A je to vůbec možné poznat?

child boy and woman painting in daycare or nursery or playschool

Praváci a leváci

Kolem leváků bylo v minulosti opředeno mnoho mýtů a pověr. Leváctví, jelikož leváků bylo mnohem méně než praváků, bylo považováno za poměrně podivnou věc. Ještě stále nám zůstává „leváctví“ v jiném slova smyslu jako negativní vlastnost. Leváci tak byli přeučováni a tlačeni k přizpůsobení se pravoruké společnosti.

Dnes však již víme, že toto přecvičování je vážným zásahem do spolupráce mozkových hemisfér, což může vést k řadě komplikací ovlivňujících vývoj, a to zejména v oblasti rozvoje řeči a myšlení. Přecvičováním se potlačuje přirozená tendence, dítě se nutí k užívání méně obratné ruky, je tedy celkově méně obratné a může ztrácet chuť a motivaci k práci.

U dítěte zhruba do dvou let věku nelze jednoznačně odhadnout, zda bude pravák či levák, protože nervová soustava se vyvíjí postupně stejně jako všechny orgány a jejich funkce. Proto také malé děti používají při svých aktivitách obě ruce, někdy více pravou – jindy levou. Postupným rozvojem nervové soustavy si dítě samo určí vedoucí horní končetinu, a tu bude při všech svých aktivitách stále častěji používat, takže do 3 let věku bude zřejmé, zda vaše dítě je pravák či levák. I když jsou také výjimky, některé děti v předškolním věku používají obě ruce stejně – v takovém případě můžete vyzkoušet typické testy motoriky nebo vyhledat dětského psychologa (na základě vhodných testů lze určit lateralitu (upřednostňování), aby dítě používalo správnou ruku).

Jak odhalit dominantní ruku u dítěte?

Pro rodiče je nejsnadnější cestou k „odhalení“ dominantní ruky prosté pozorování. Sledujme, do které ruky vaše dítě bere častěji hračky při spontánní hře, např. kladívko, kostky při stavění, korálky v mozaice, klíč do zámku, provlékání provázku, hod míčem (pokud již dítě zvládne hod jednou rukou) apod. Pozorujme dítě také při řízených činnostech – vždy však nechejme výběr ruky na něm – sledujme, do které ruky bere nůžky, pastelky, štětce, ale také třeba lžíci. Pokud jí dítě příborem, dívejme se na to, jak ho používá. I leváci si někdy zvyknou držet nůž v pravé ruce a vidličku v levé, jejich použití je však opačné. Nůž často jídlo jen přidržuje a vidlička „trhá“ na kousky. Dominantní je tedy v tomto případě ruka, která drží vidličku. Občas je složité rozpoznat, zda dítě bude pravák nebo levák, jelikož je šikovné na obě ruce nebo na jemnou motoriku používá kupříkladu pravou ruku a u hrubé motoriky mu dominuje levá ruka. Ovšem většinou je jemná motorika podstatnější, protože potřebujeme znát, kterou rukou se bude dítě učit psát ve škole.

Existuje řada testů tzv. laterality (tedy upřednostňování té či oné ruky nebo oka), z nichž můžeme odhalit právě dominanci motorických (ruce, nohy) či smyslových orgánů (oči, uši). Zmiňované testy většinou zadávají dětští psychologové, i přes ně můžeme zjistit, pokud si nevíme rady, kterou ruku či oko naše dítě upřednostňuje. Také dominance oka je důležitá pro pozdější školní docházku, protože ruce i oči jsou v rámci koordinace spojené s činnostmi ve škole.

Závěrem?

Závěrem lze říci, že leváctví rozhodně není jev patologický, ale zcela fyziologický, vývojově stejně hodnotný jako praváctví. Přesto mají leváci v současné společnosti nevýhodné postavení – levák žije a vyrůstá v pravoruké společnosti a musí se tedy v řadě činností přizpůsobit a naučit se se svou levostrannou dominancí žít.

S přáním pěkného dne
Mgr. Daniela Fruhwirtová-Hradská

Mohlo by Vás také zajímat

Napsat komentář

CzechSlovakia