Main menu

 

Angličtina pro nejmenší děti

23 Led 2017

Oslovili jsme paní Ing. Lucii Bechnou, která se zabývá výukovým programem Helen Doron (angličtina pro nejmenší) a položili ji pár otázek o tom, co to ten program vlastně je a čím je pro naše nejmenší přínosné 🙂

_URB6804_0 (1)

  1. Děti se u Vás učí na základě výukového programu Helen Doron, v čem tato metoda spočívá?

Metoda Helen Doron tedy staví na dvou stěžejních aspektech – pravidelném opakovaném poslechu a pozitivním upevňování již nabytých znalostí. Vychází zejména z učení a teorií Marie Montessorri, Dr. Suzuki a z vědeckých poznatků Dr. Glen Domana. Učí jazyk kombinací vizuálních, auditivních a pohybových vjemů a dá se říci, že v podstatě imituje proces, kterým dítě přijímá mateřský jazyk. Při výuce se totiž nestaví na již nabyté slovní zásobě z jiného (mateřského) jazyka.

  1. Kdy by děti měly začít s výukou angličtiny?

Je prokázáno, že kritickým obdobím pro osvojení si jazyka – mateřského nebo cizího – je věk od narození do zhruba 7 let života. Automatické přijímání melodie, rytmu a struktury jazyka/jazyků patří mezi nejkomplexnější schopnosti, které člověk v okamžiku narození má. Do sedmi let věku jsou všechny vjemy související s řečmi a jazyky ukládány do stejné oblasti mozku. Po uplynutí tohoto období se pro jednotlivé řeči utváří různé sítě neuronů. I tehdy se samozřejmě cizí jazyk naučit dá, je už ovšem daleko těžší dosáhnout úrovně rodilého mluvčího (zejména v oblasti výslovnosti).

  1. Naučí se moje dítě anglicky i v případě, že ještě vůbec nemluví? Co v případě, když dítě ještě nemluví, je vhodný kurz angličtiny pro takové dítě?

Dítě nemusí umět mluvit, aby bylo schopno se učit druhý nebo třetí jazyk. Děti, které se učí s Helen Doron, se totiž neučí formou překladu – nepotřebují mít zvládnutý mateřský jazyk k tomu, aby se mohly učit jakýkoliv jiný jazyk, a není tedy důvod, proč by se už i v raném věku nemohly přirozenou formou učit i jiný než mateřský jazyk. V okamžiku, kdy si dítě začíná osvojovat mateřský jazyk, taky nemluví, a přesto se svůj mateřský jazyk zcela přirozeně naučí. S jakýmkoli dalším jazykem to funguje úplně stejně. Co hraje roli, je pravidelný a opakovaný kontakt s prostředím, ve kterém se daný jazyk používá.

  1. Jak taková hodina výuky angličtiny probíhá?

Základem výuky je pravidelný podvědomý poslech nahrávek v domácím prostředí. Děti k nám do centra dochází 1x týdně. Hodiny jsou vedeny výhradně v angličtině, obvykle se jedná o 75% již probrané látky, 25% tvoří nové učivo. Smyslem je, aby děti pochopily význam toho, co už důvěrně znají z poslechu a co jsou bez problémů schopny reprodukovat, čemu ovšem prozatím nerozumí. Aktivity se velice rychle střídají, stejně tak tematické okruhy, kterých je v jedné hodině vždy několik. Děti se učí všemi smysly a prostřednictvím zkušeností a zážitků, které mají z hodiny. Samotná náplň jednotlivých hodin pak závisí na typu kurzu.

  1. Vyučování je pouze v angličtině?

Ano – výjimkou mohou být neplánované např. organizační záležitosti.

  1. Jsou lektoři rodilí mluvčí?

Mohou být – ovšem pouze v případě, že mají mimořádné jazykové a pedagogické kompetence.

  1. Jak často a kolik lekcí by mělo dítě kurz navštěvovat?

Při výuce jazyka je vždy rozhodující zajistit pravidelný opakovaný kontakt s daným jazykem. Pokud tato pravidelnost chybí, výuka efektivní nebude.

  1. Musí být při výuce přítomni rodiče?

S výjimkou nejmladší věkové kategorie dětí od 0 do 2 let nemusí, jsme ale rádi, když rodiče výuku pravidelně navštěvují. Mají tak daleko lepší přehled o náplni výuky a pokroku dětí.

  1. Kdy uvidím výsledky?

Pokud zajistíte pravidelný poslech vymezeného učiva tak, jak Vám vysvětlí a doporučí Váš učitel HDE, výsledky uvidíte již po pár týdnech. Vaše dítě se bude aktivně zapojovat v každé hodině, reagovat na instrukce přicházející od učitele a odpovídat na jeho dotazy.

  1. fotka deti 2 (2)Je třeba ještě nějaké procvičování angličtiny s dítětem doma? A co v případě, že rodiče neumí anglicky?

Znalost angličtiny u rodičů se nepředpokládá a není podmínkou docházky do našich kurzů.

Práce rodiče začíná a končí u zajištění pravidelného poslechu.

  1. Jak je to s výukou gramatiky u těch nejmenších?

Funguje to úplně stejně jako v případě mateřského jazyka. Nejmenší děti přijímají gramatické struktury zcela přirozeně – z toho, co slyší od učitele a na CD.

  1. Neutrpí tím jejich mateřský jazyk? Nebude dítě jazyky směšovat?

Pro drtivou většinu dětí není naprosto žádný problém naučit se více než jeden jazyk. Až na necelá 3% populace je člověk ve věku 0-7 let schopen osvojit si jakékoliv množství jazyků, kterému je opakovaně a pravidelně vystavován. V tomto věku také ještě obvykle nemluvíme o nadání, popřípadě talentu na jazyky. Kurzy Helen Doron English jsou sestaveny tak, aby je zvládly všechny děti bez rozdílu.

  1. Kolik cizích slovíček je schopné se tak malé dítě naučit?

Toto je velmi individuální záležitost, navíc bezprostředně závislá na intenzitě, s jakou je dítěti přehrávána náplň učiva na CD. Děti ve věku 3-5 let si například mohou osvojit až 600 slov v rámci kurzu, který je koncipován na 40 týdnů, u dětí ve věku 6 – 8 let se už cílová slovní zásoba, kterou je možno si v rámci jednoho kurzu osvojit, pohybuje okolo 1000 slov.

  1. A co pozdější školní výuka angličtiny, nebude se pak dítě nudit?

Systém výuky ve škole a v rámci programu HDE se v mnoha aspektech velmi liší. Dítě, které dochází do kurzů HDE, bude mít ve škole bezesporu velikou výhodu, a to zejména v oblasti přirozené komunikační kompetence, na kterou ve školní třídě obvykle zbývá minimální prostor a na kterou se – bohužel – neklade prakticky žádný důraz.

  1. V jaké výši se pohybuje cena kurzu pro ty nejmenší?

Náklady na výuku se pohybují od 190,- za vyučovací hodinu.

  1. Jak Vás maminky mohou kontaktovat v případě zájmu o kurz?

Na webových stránkách www.helendoron.cz maminky najdou emailové a telefonní kontakty na všechny naše pobočky.

  1. Nabízíte i on-line kurzy?

Nenabízíme a neplánujeme nabízet. Metoda HDE je koncipována pro výuku v malé skupince dětí přibližně stejného věku a za přítomnosti učitele. Osobní kontakt s učitelem a ostatními dětmi hraje při výuce velmi významnou roli.

  1. Co vše děti potřebují na hodinu angličtiny?

Program HDE v současné době nabízí celkem 15 různých kurzů angličtiny v závislosti na věku a míře pokročilosti dětí. Děti, které jednotlivé kurzy navštěvují, při zápisu obdrží aktovku s kompletními výukovými materiály k příslušnému kurzu (učebnice, pracovní sešity, CD, DVD a přihlašovací údaje pro přístup na multimediální platformu a ke stažení aplikací do telefonu nebo tabletu). Učitelé na hodinách pracují s řadou výukových materiálů a her určených ke každému jednotlivému kurzu, mohou při výuce využít doplňující materiály, základem však vždy musí být materiály z dílny Helen Doron.

  1. Můžou absolvovat Váš kurz i děti se zrakovým a sluchovým handicapem?

Ano, samozřejmě, program HDE je určen pro VŠECHNY děti.

Moc Vám děkujeme za rohovor

S přáním krásného dne
www.mimulo.cz

 

Mohlo by Vás také zajímat

One comment on “Angličtina pro nejmenší děti

Napsat komentář

CzechSlovakia