Výchova dětí homosexuály? Ano či ne?

12 Úno 2016

Registrované partnerství v dnešní době již povětšinou nevyvolává žádná zděšení a stává se známým specifikem současné Evropské společnosti, samozřejmě by mělo být specifikem tolerovaným. Ovšem stále je homosexualita a registrované partnerství některými lidmi odmítané pro svoji nepřirozenost, tito lidé nesouhlasí s takovou […]

Je třeba děti chválit?

5 Úno 2016

Jistě si pamatujete pocit štěstí, když vás rodiče v dětství chválili. Správná a upřímná pochvala je při výchově dětí velmi důležitá. Děti mají mnohem větší radost ze zvládnutí úkolu či problému, že něco dokážou samy, než z pochvaly. Protože jsou […]

Rozdíly ve výchově mužů a žen

5 Úno 2016

Stejně tak jak se společenským vývojem liší myšlení i chování muže a ženy, tak se také jejich rozdílnost promítá do výchovných procesů jejich dětí. Je to daná skutečnost a rozdíly skutečně jsou a většinou na nich moc nezměníme. Každopádně bychom […]